شنبه, 02 تیر 1397

انجمن علمی دانشجویی امکانی است برای تمرین داوطلبانه فعالیت‌های علمی در قالب کارِ گروهی؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. انجمن علمی ضمن آن که امکانی است برای تعمیق و ترویج علم در فضای دانشگاه، فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن‌های علمی را فردی بدانیم که بمراتب نسبت به هم‌کلاسی‌های خود توانمندتر و باتجربه‌تر است؛ توانمندی‌هایی از جمله:

- مهارت کارِ گروهی 

- مهارت تبدیل ایده به عمل

- مهارت ارتباط 

- مهارت مدیریت و اجرا

- مهارت تامین هزینه‌های مالی

- مهارت هم‌اندیشی، آزاداندیشی و تفکر انتقادی

چنین توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که خروجی دانشگاه‌ها را در عمل شایسته‌تر و توانمندتر می‌سازد.

انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، به زودی راه اندازی می شود. دانشجویانی که خواهان حضور در این انجمن هستند، به مدیر گروه علوم تربیتی (دکتر الهام فریبرزی) مراجعه کنند.

برای آشنایی بیشتر با انجمن های علمی، کانال تلگرام انجمن های علمی وزارت علوم و کانال تلگرام کمیسیون انجمن های علمی را ببینید.