شنبه, 24 آذر 1397

 

قوانین آموزشی عمومی

۱- بخشنامه موجه بودن غیبت در آزمون های پایانی

۲- دستورالعمل کمیسیون موارد خاص آموزشی

اگر دارای یکی از وضعیت های زیر هستید، درخواست برای حل مساله را به کمیسیون موارد خاص آموزشی بدهید:
- اخراج به دلیل مشروطی
- اخراج به دلیل اتمام سنوات تحصیلی
- ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان
- وقفه و انصراف از تحصیل
- ماده ۴۷
- مرخصی تحصیلی
- برگزارنشدن کلاس
- امتحان مجدد به دلیل فوت افراد درجه یک خانواده
- دفاع از پایان نامه با معدل ۱۳/۵ تا ۱۴
- مرخصی زایمان

۳- آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی

 

قوانین کارشناسی ارشد

۱- آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته - برای ورودی های ۱۳۹۵

برخی از موارد جدید در این آیین نامه:
- محاسبه نشدن نمره درس‌های جبرانی (پیش نیاز) در معدل ترم و معدل کل
- محاسبه نشدن نمره‌های مردودی در معدل
- مدت مجاز تحصیل (سنوات) ۴ نیمسال (دو سال) است اما زمان گذرانده شده برای درس‌های جبرانی (پیش نیاز) جزو این مدت محاسبه نمی شود. مثلا اگر برای شما ۹ واحد درس جبرانی گذاشته شده باشد، یک ترم محاسبه می شود و بنابراین مدت مجاز تحصیل ۵ نیمسال خواهد بود.

۲- بخشنامه بی اثرشدن نمره های مردودی - برای ورودی های ۱۳۹۴ و بعد

 

قوانین دکترا

۱- بخشنامه دروس جبرانی دوره دکترا

۲- بخشنامه فرصت مطالعاتی

۳- بخشنامه ارزیابی پایان نامه

 

قوانین مشترک کارشناسی ارشد و دکترا

۱- آیین نامه نگارش پایان نامه

۲- بخشنامه پرداخت شهریه

دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکترا که تا ۱۵ مهر یا ۳۰ بهمن از پایان نامه‌شان دفاع می کنند، از پرداخت شهریه نیمسال اول یا نیمسال دوم معاف هستند .

۳- برگه پیشنهاد پژوهش (Proposal)

۴- تعهدنامه اصالت پایان نامه

۵- برگه انصراف از ارائه مقاله

 

قوانین عمومی

۱- بخشنامه تکریم ارباب رجوع

۲- بخشنامه عدم تجسس در مسائل شخصی

۳- آیین نامه بوفه های دانشجویی

۴- آیین نامه تامین خسارت حوادث دانشجویی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که درون دانشگاه دچار حادثه می شوند، تا شش ماه پس از آن فرصت دارند دو برگ آخر آیین نامه تامین خسارت حوادث دانشجویی را چاپ و تکمیل کرده و پس از ثبت در دبیرخانه دانشگاه، به صندوق رفاه دانشجویان (سازمان مرکزی شماره ۲) تحویل دهند.

۵- آیین نامه تخفیف شهریه

۶- مقررات جدید نظام وظیفه

۷- شیوه نامه ثبت نام و شهریه از دانشجویان عضو بهزیستی

۸- آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

۹- آیین نامه اردوهای دانشجویی

۱۰- آیین نامه کار دانشجویی

۱۱- شیوه نامه مهمانی و انتقال

 

قوانین انضباطی

۱- شیوه نامه انضباطی دانشجویی --- اصلاحیه تبصره یک

 

قوانین تشکل های دانشجویی

۱- آیین نامه انجمن ها و کانون های دانش آموختگان

۲- بخشنامه تشکل های سیاسی دانشجویان

۳- شیوه نامه انجمن های علمی --- برگه های مرتبط

 

توضیح: در صورت اجرانشدن هرکدام از قوانین بالا، ممکن است قانون تازه‌تری ابلاع شده باشد. برای آگاهی از قوانین تازه، به کارشناس آموزشی یا تارنمای دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایید.