شنبه, 24 آذر 1397

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تارنما: mshdiau.ac.ir

سازمان مرکزی شماره ۱: خیابان میثاق - میثاق ۲۰ - خسروی ۱

تماس: ۰۵۱۳۵۲۵۱۳۰۵ و ۰۵۱۳۵۲۵۱۳۱۷

سازمان مرکزی شماره ۲: خیایان امامیه - امامیه ۴۲

تلفن: ۰۵۱۳۶۲۱۷۵۲۳ - ۰۵۱۳۶۲۲۳۱۳۴ - ۰۵۱۳۶۲۲۳۱۳۵

 

دانشگاه آزاد اسلامی

تارنما: www.iau.ir

تلفن: ۰۲۱۴۷۴۸ ---  فهرست شماره تلفن ها

سامانه ارتباط با ریاست دانشگاه

سامانه پیگیری نامه ها

 

گروه علوم تربیتی

نشانی: مشهد - خیابان محمدیه - محمدیه ۲۳ - ساختمان دانشکده علوم پایه - طبقه همکف - سمت چپ - انتهای راهرو

 

کارشناس های گروه: آقای هادی درویشی و آقای مهدی هاشمی

تماس: ۰۵۱۳۸۴۲۴۰۲۰ داخلی ۱۱۵ و ۱۱۴ --- ۰۹۳۰۰۳۱۶۷۰۲

آموزش: ساختمان علوم پایه و علوم تربیتی، طبقه همکف، سمت چپ، اتاق شیشه ای (آقایان احمدی و ممقانی)

تماس: ۰۵۱۳۸۴۲۴۰۲۰ داخلی ۱۰۵ و ۱۰۶

کافی نت درون دانشکده: ساختمان دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی - طبقه همکف

کافی نت بیرون دانشکده: خیابان محمدیه - بین محمدیه ۲۱ و ۲۳

تریا: ساختمان دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی - طبقه همکف - ورودی سمت چپ زیرزمین

نمازخانه: ساختمان علوم پایه و علوم تربیتی - طبقه همکف - سمت راست - انتهای راهرو

 

امور اداری

وام دانشجویی: پس از درخواست در پورتال دانشجویی، از صندوق رفاه دانشجویان (سازمان مرکزی شماره ۲) پیگیری کنید. تماس: ۰۵۱۳۶۲۳۳۸۳۳

ریزنمرات و امور آموزشی: سازمان مرکزی شماره ۲ (امامیه ۴۲) - آقای خیرخواه

گواهی اشتغال به تحصیل: بخش آموزش در طبقه همکف ساختمان دانشکده علوم پایه (آقایان احمدی و ممقانی)

امور شهریه و تایید مالی: بخش مالی در سازمان مرکزی شماره ۲ (امامیه ۴۲) یا آقای حبیب پور (۰۵۱۸۴۶۳۰۰۴ و ۰۹۱۵۵۰۰۴۴۷۳) در خیابان راهنمایی ۲۴

مهمان (تک درس) و انتقال ماده ۵۵: سازمان مرکزی شماره ۲ (امامیه ۴۲) - آقای اسدی

سالن ورزش: خیابان امامیه - چهارراه استاد یوسفی - دانشکده تربیت بدنی - تماس: ۰۵۱۳۶۶۱۹۳۱۵

مرکز فن آوری اطلاعات: خیابان امامیه - چهارراه استاد یوسفی - ورودی مهندسی - حاشیه سمت چپ پیاده رو به سمت مجتمع فرهنگی

 

راهنمای درس معرفی به استاد (آر سی)

راهنمای درخواست شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص