چهارشنبه, 03 بهمن 1397

دوره های پارسی زبان:

۱- کلاس درس

۲- مکتب خونه

۳- آکادمی خان: دوره های فارسی - انگلیسی

 

دوره های انگلیسی زبان:

۱- Stanford استنفورد

۲- MIT ام آی تی

۳- Berkeley برکلی

۴- Mooc موک

۵- Microsoft مایکروسافت

۶- EdX

۷- Coursera کورسرا

۸- Yale ییل

۹- oeconsortium اوپن اجوکیشن

۱۰- Tufts تافتز

۱۱- Harvard هاروارد

۱۲- Carnegie Mellon کارنگی ملون